top of page

Att bilda ett dotterbolag i Tyskland utan att behöva lämna Sverige


Bildandet av ett dotterbolag i Tyskland kräver notarisering inför en tysk notarie. Även de som ska vara Geschäftsführer (VD) i det nya dotterbolaget måste bekräfta inför en notarie att det inte föreligger några hinder för dem att ta sig an den rollen innan den tyske notarien kan lämna in anmälan av det nybildade bolaget för inregistrering

i bolagsregistret (Handelsregister). Detta gäller oavsett om ni vill utse en extern tysk Geschäftsführer eller om en representant av moderbolaget i Sverige ska ta den rollen. Dessutom behöver bolaget ha ett bankkonto i Tyskland och kraven från tyska bankerna

för att öppna ett konto har inte blivit mindre. Men – det behöver inte vara krångligt och det finns enkla vägar om man hittar rätt bank och rätt notarie. Även om bildandet av ett dotterbolag kräver notarisering innebär detta inte att ägaren måste vara närvarande personligen utan det fungerar även om en representant uppträder baserande på en fullmakt. Fullmakten behöver dock i så fall utfärdas av styrelserepresentanter för det svenska bolaget inför en notarius publicus i Sverige eller vid tyska ambassaden i Stockholm. Bolagsverket i Sverige utfärdar även

registreringsbevis på tyska för det svenska bolaget. Vissa notarier i Tyskland kan till och med själva ta fram registreringsbevis för svenska bolag. Även om en representant av det svenska bolaget ska ta rollen som Geschäftsführer i det tyska dotterbolaget kräver det inte att hen behöver resa till Tyskland för ett besök hos notarien. Bolagsregistren i Tyskland accepterar under vissa förutsättningar även om anmälan av det nya bolaget undertecknas inför en notarius publicus i Sverige eller vid tyska ambassaden i Stockholm. Vad gäller bankkonto är det naturligtvis enklast om man kan få hjälp av banken i Sverige för att etablera en kontakt i Tyskland. Men även utan sådan hjälp finns det tyska banker som nöjer sig med att de

nödvändiga dokumenten upprättas i Sverige och skickas till Tyskland utan att det krävs personlig närvaro. På så vis lyckades vi att hjälpa våra klienter att få dotterbolag på plats i Tyskland även när det gällde reserestriktioner från Sverige till Tyskland till Tyskland

med anledning av Coronapandemin.


Dr. Jürgen Busch. Rechtsanwalt. legalpartner.berlin

Comments


bottom of page