top of page

„Hur hittar man de rätta ledarna?”

Uppdaterat: 23 juni 2021


Ett av digitaliseringens kännetecken är att det har blivit betydligt enklare att få tillgång till information och marknader, vilket även gäller för personalmarknaden. Den ökade mängden av kommunikationskanaler betyder dock inte nödvändigtvis att man åstadkommer snabbare resultat. Oavsett om det handlar om en digital kanal eller en riktad sökning är det lättare än någonsin att kommunicera med målgruppen. Medan företag idag är allt mer verksamma globalt minskar samtidigt kandidater för ledarpositioner, vilket skapar nya utmaningar för personalcheferna i form av ett globalt sökande efter chefer.


Att hitta rätt person till en topposition inom ett företag är ett väldigt viktigt strategiskt beslut, eftersom de handlingar som ska utföras av den anförtrodde kommer att ha en inverkan på hela organisationen, dess människor och dess resultat. På grund av tyngden i detta beslut ges professionell rådgivning som hjälper till att skapa en framgångsprofil som sedan kan användas i samband med sökandet efter en chef. Denna inkluderar nödvändig specialistkunskap och de mål som den nya chefen förväntas uppnå. Det har visat sig att systematiska och fokuserade sökprocesser där man verkligen definierar exakt vad man letar efter, tillsammans med en vetskap om var man kan hitta rätt personer för jobbet, lyckas bäst i sökandet efter en chef. Med tanke på den ökade internationaliseringen bör man även använda sig av en internationell sökprocess. Att ha en lokal och global närvaro hos sin personalkonsult bidrar alltså till många fördelar för företaget.


Som företag bör man också ha en heltäckande syn på hur man strateigskt kan utföra anställningsprocessen. Urvalsprocessen av kandidater till ledarroller bör ske med anpassade lämplighetsdiagnostik, vilken hjälper till att skapa bra förusättningar att hitta och välja en chef som passar den önskade framgångsprofilen. I samband med händelser så som organisatoriska förändringar, interna urvalsprocesser och utformning av karriärvägar skapar en korrekt diagnostik transparens, rättvisa och uppskattning. På så vis kan man behålla och befordra de högst presterande inom företaget och på ett målinriktat sätt förbereda dem inför deras nästa, mer ansvarsfyllda roll. Att ha denna typ av helhetssyn kan ge ett företag avgörande konkurrensfördelar så som att kunna identifiera rätt chefer externt, att internt, snabbt och tillförlitligt kunna tillsätta lediga tjänster och att snabbt och korrekt kunna uppnå de önskade resultaten inom företaget.

Thomas Streveld

Partner & Director Geschäftsführer Mercuri Urval GmbH

Executive Search,

Professional Recruitment,

Talent Advisory

Tel: +49 172 650 7410

thomas.streveld@mercuriurval.com

Comments


bottom of page