top of page

Intervju med Ola Källenius, styrelseordförande för DaimlerAG, och chef för Mercedes-Benz Carsdivis

Uppdaterat: 23 juni 2021


Ola Källenius

Du har tillbringat hela ditt yrkesliv utomlands, mest i Tyskland. Vad lockar med en karriär i Tyskland? Jag har alltid velat till Daimler och Mercedes-Benz. Det som var viktigt för mig var vilket företag jag jobbade

på, inte i vilket land. Min dröm gick i uppfyllelse 1993. Och under min tid på Daimler har Tyskland blivit mitt andra hemland. Många svenskar känner stor respekt för den tyska arbetskulturen som anses vara mer hierarkisk och mindre avslappnad.

Vad är ditt råd till svenska arbetstagare och entreprenörer som vill lyckas i Tyskland?

Jag tror att den tyska arbetskulturen emellanåt inte längre är så hierarkisk som många tror. Det har skett en kulturell förändring de senaste åren och många har tänkt om. Företagen har insett att de i många hänseenden gynnas av att ge sina anställda mer eget ansvar och kreativ frihet. Hos oss på Daimler har vi definierat ett klart mål, att blir flexiblare, snabbare och mer beredda att ta risker, för att också kunna spela med i framtiden. Därför inledde vi för några år sedan en kulturell förändring inom hela företaget med Leadership 2020-initiativet.


Du är den första Daimler-chefen som inte är tysk. Hur märker dina medarbetare och affärspartners att du kommer från Sverige?

Troligtvis för att jag duar mina kollegor snabbare än man vanligtvis gör i detta land. På riktigt tror jag att en bra ledarstil inte har något med nationalitet att göra. Jag gömmer inte mina svenska rötter. Men de har inte spelat någon roll i min karriär och spelar heller ingen roll i mina dagliga affärer. För mina kollegor och affärspartners är det mycket viktigare att jag sköter mitt jobb framgångsrikt och bidrar till att vi behåller vår topp-position inom bilindustrin.


Daimler har nyligen offentliggjort en affärsstrategi, som bland annat visar att företaget vill minska sitt CO2-fotavtryck. Hur ser er väg till klimatneutralare mobilitet ut? Och vad betyder det för svenska företag som är intresserade av att kliva in på den tyska marknaden?

Det är vår ambition att den nya personbilsflottan inom de kommande 20 åren ska vara CO2-neutral. Och med EQC, som för övrigt firade sin världspremiär i Stockholm, har vi gått in i en ny,

elektrisk era på Mercedes. År 2022 kommer hela Mercedesportfolion att erbjudas även som e-bilar. Inte bara våra bilar kommer bli grönare utan även deras produktion: Redan 2022 vill vi i de europeiska mercedes-fabrikerna producera CO2-neutralt. Vi vill också driva igenom genomförandet av målet om klimatneutralitet med våra leverantörer och partners. Vi har därför beslutat att göra CO2-mål till ett kriterium för leverantörsbeslut och kontrakt. Jag är också medveten om att denna förändring till hållbarhet och klimatneutralitet sker inom andra tyska branscher. Svenska företag som ställer in sig på detta och som med sina produkter också

övertygar om denna väg, kan i framtiden räkna med fler chanser.

Comentários


bottom of page