top of page

Intervju med Sabine Jeschke, styrelseledamot för digitalisering och teknik, Deutsche Bahn AG

Uppdaterat: 23 juni 2021


Sabine Jeschke

Du föddes i Sverige och har tillbringat

en del av din uppväxt där, men största delen av ditt liv har du bott i Tyskland. Kontakten till Sverige har dock alltid funnits där: 2017 var du t.ex. delaktig i uppbyggnaden av avdelningen för artificiell intelligens hos Volvo Cars i Göteborg. Vilka typiskt svenska element använder du i ditt arbete i Tyskland?


Sverige är en liten nation som alltid varit tvungen att agera dynamiskt för att ligga i framkant. Därför är rädslan för förändring mindre i Sverige, både hos den enskilde individen och hos företagen – en förändring betraktas snarare som en möjlighet. Innovationer som i Tyskland fortfarande är relativt nya var standard i Sverige redan när jag var barn, exempelvis hur självklart det är att kvinnor arbetar. I Sverige finns ingen formell ni-form längre, man säger du, och det minskar de formella hierarkierna. Allt detta har präglat mig. Jag och mitt team jobbar tillsammans på en nivå, och det är något jag även känner till från forskningen. Vi arbetar efter agila principer och nästintill utan hierarki. Till detta hör också att vi provar saker och experimenterar aktivt – samtidigt som vi får räkna med misstag och bakslag – för att i slutet komma fram till en framgångsrik lösning på problemet. Det är väldigt tyskt att finslipa något in i minsta detalj innan man presenterar resultatet. Nuförtiden har vi inte längre råd att göra detta. Utvecklingen av teknologin går för fort fram och produkten skulle redan vara föråldrad när den kommer ut på marknaden. Redan som barn var jag mycket intresserad av teknologi. Grunden för detta lades när jag besökte min pappa i de svenska kärnkraftverken som han hjälpte till att bygga.


Som medlem i Deutsche Bahn AGs koncernledning och ansvarig för digitalisering hos Deutsche Bahn arbetar du med att genom AI göra tågtrafiken, som är en mycket viktig

del av den tyska infrastrukturen, både punktligare och smartare. Hur bra ligger Tyskland till i den digitala förändringen, och vad betyder det för svenska företag som är intresserade

av en etablering på den tyska marknaden?


Nu i ”AI-åldern” är mod till förändring och flexibilitet det som avgör hur framgångsrik man kommer vara i framtiden, både som individ, företag och samhälle. ”Made in Germany” är en kvalitetsstämpel. Den tyska ingenjörskonsten är världskänd och pålitlig. Men vi måste bli snabbare, göra innovationer klara för användning fortare, för att även i framtiden kunna motsvara förväntningarna. För Sverige har det alltid varit självklart att man inte kan dominera på grund av sin storlek. Flexibilitet hör till det svenska DNA:t. Svenska företag har i alla tider varit tvungna att intelligent identifiera och konsekvent gå in på marknadsområden. De

satsar på innovativ teknik efter mottot ”the early bird catches the worm”. Det är en fördel som svenska företag kan dra nytta av för en framgångsrik marknadsföring av sina produkter även i Tyskland. Även inom rådgivning finns potential, t.ex. inom områden som innovationsrådgivning, eller coachning kring platta hierarkier och hållbar utveckling. Här har den svenska industrin kommit en bit längre. Exempelvis stoppade Volvo redan 2017 den tekniska vidareutvecklingen av rena förbränningsmotorer. Men med tanke på klimatutmaningarna och de därigenom uppsatta målen var detta ju egentligen något man kunde förutse redan från början.


Det tysk-svenska samarbetet stärks genom föreningar som Svenska Handelskammaren och statliga initiativ som det tysk-svenska innovationspartnerskapet. Varför borde exportintresserade företag satsa på internationella nätverk och gränsöverskridande samarbeten?


Varken vår tids utmaningar – vare sig det gäller klimatförändringarna eller Coronapandemins konsekvenser för samhälle och näringsliv – eller möjligheterna som nya teknologier tillför, stannar vid landsgränserna. Europa är ett betydande ekonomiskt område och ska fortsätta vara det. Titta till exempel på mobiliteten: Redan idag korsar mer än varannat godståg minst en landsgräns. Man når kring 150 europeiska städer med ICE-eller IC-tågen. Och då får 5G inte sluta vid gränsen – vi behöver 5G för bl.a. självkörandet av olika fordon och vi vill ju inte att gränsregionerna blir en ofrivillig parkeringsplats. Därför satsar Deutsche Bahn på partnerskap med utländska tågbolag, speciellt med svenska SJ, samt med universitet, forskningsinsitut och startups. Det viktigaste är att gemensamt investera i den digitala förändringen, att öka tempot för förändringar, att gemensamt driva innovationer framåt samt att förbättra vår kompetens inom områden som AI, high-performance computing och 5G. Det är bara så vi kan tävla med de aktörerna som ligger i framkant. Inom tech-området är det främst amerikanska och kinesiska företag. Det är bara så vi kan säkerställa en europeisk standard, exempelvis vad gäller dataskydd. Och här kan Tyskland och Sverige bilda en enad front.

Comments


bottom of page