top of page

Samma sak, men annorlunda: Arbetsrätt i Tyskland

Uppdaterat: 23 juni 2021


Om du planerar att etablera dig på den tyska marknaden så står du inte bara inför frågan hur du bäst rekryterar medarbetare som ”kan Tyskland”. Det finns även en annan viktig fråga och den avser den rättsliga ramen som ska gälla för samarbetet med företagets anställda i Tyskland.


Kanske utgår du ifrån att det fungerar på samma sätt som i Sverige, att det finns anställningsavtal, lagar, kollektivavtal, fackföreningar och att det inte är någon större skillnad inom EU. Du kanske undrar om det går att använda och bara översätta företagets svenska anställningsavtal till engelska. Tyvärr fungerar dock arbetsrätten i Tyskland lite annorlunda. Kollektivavtal finns, men de spelar mindre roll än i Sverige. Många företag, även större, är inte anslutna till kollektivavtal, arbetstagarnas organisationsgrad är lägre och arbetsrättsliga lagbestämmelser ger ofta tolkningsutrymme – och arbetsdomstolarna har större betydelse i Tyskland än i Sverige. Det finns 110 arbetsdomstolar på tre instanser och det är vanligt att konflikter löses där: uppsägningar, lönefrågor, arbetsgivarintyg m.m. Bara under 2018 registrerades 380,000 nya ärenden. Tyska rättssystemet är effektivt. Långdragna muntliga förhandlingar finns sällan. Oklarheter i ett anställningsavtal leder ofta till en ofördelaktig dom för arbetsgivaren, men många ärenden avgörs genom förlikning (2018: ca. 200,000). Allt detta leder till att anställningsvillkoren bör formuleras noggrant. Därför har tyska anställningsavtal en högre detaljeringsgrad än svenska. Värd att nämna är även företagsrådet (Betriebsrat) som är medarbetarnas representationsorgan i vissa verksamheter. Ledamöterna väljs fram av medarbetarna och rådet representerar arbetstagarna i frågor om verksamheten som berör kollektivintressen (dock inte avs. löner). Betriebsrat är ingen fackförening, men i vissa frågor är det lagkrav på förhandlingar med Betriebsrat – bra att ha någon vid sin sida som då ser till att projektet inte drar ut på tiden i onödan. Det är lämpligt att anlita en tysk advokat (Rechtsanwalt) som är specialiserad på arbetsrätt när du tar steget in på den tyska marknaden.

Välkommen till oss på kallan!


Dr. Christian Bloth / kallan

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Comments


bottom of page