top of page

Varför är tyska ett viktigt affärsspråk?

Uppdaterat: 29 feb.


Marcus Honkanen - Nordic Minds

Tyska är det mest talade modersmålet i EU och dessutom är Tyskland den överlägset största marknaden i Europa. Därför är god kommunikation på tyska en förutsättning för framgångsrik affärsverksamhet.

En intressant aspekt är också vikten av tyska i ett akademiskt sammanhang. Många svenska studenter väljer att studera eller jobba i Tyskland efter examen. De tyska universiteten är mycket populära och många studenter väljer att stanna i Tyskland på grund av närheten till Sverige, styrkan som handelsplats och den höga livskvalitet. Dessutom har Tyskland en rik kulturhistoria som är nära kopplad till språket.


Sammantaget finns det alltså många skäl till att kunskaper i tyska kan vara viktiga för svenskar. Språket är en viktig faktor på många områden för framgångsrika affärsrelationer, akademisk framgång, framgång på jobbet och för att lära känna den tyska kulturen bättre.

Att lära sig det tyska språket är dock inte bara intressant och relevant för privatpersoner, utan även för företag som ännu inte har tagit detta steg. Här är några skäl till varför:


1. Kundlojalitet: Om ett svenskt företag är verksamt i Tyskland måste det kunna kommunicera med tyska kunder på tyska. Kunder förväntar sig ofta att bli tilltalade personligen på sitt modersmål och ett företag som talar tyska uppfattas vanligtvis som mer pålitligt.

2 Hålla kvar medarbetare: För att lyckas i Tyskland behöver ett svenskt företag tysktalande medarbetare. Öppen kommunikation på respektive modersmål främjar förtroende och skapar ett positivt arbetsklimat.

3. Affärskontakter: Med språkkunskaper har man en mycket bredare räckvidd i Tyskland, eftersom man till exempel är mer flexibel vid evenemang och kan anpassa sig till miljön. Detta gör det lättare att etablera och upprätthålla kontakter.

4. Marknadsföring och reklam: Om ett svenskt företag vill annonsera i Tyskland bör det kunna formulera reklambudskap på tyska och kommunicera dem till målgruppen.

Sammantaget är det tyska språket oerhört viktigt för ett svenskt företag som expanderar till Tyskland. Goda språkkunskaper kan bidra till att skapa och upprätthålla affärsrelationer, behålla kunder och anställda samt optimera marknadsförings- och reklamaktiviteter.


Marcus Honkanen, Executive Partner, Nordic Minds

Comments


bottom of page