top of page

Vilken effekt har AI på arbetsmarknaden?

Uppdaterat: 29 feb.


Kerstin Knabenbauer

I och med lanseringen av ChatGPT i november 2022 blev möjligheterna med artificiell intelligens (AI) för första gången verklighet för många människor. AI har snabbt förändrat arbetslivet inom områden som kundservice, HR och den juridiska marknaden och det spekuleras mycket om huruvida AI utgör ett hot mot våra jobb eller om det är mer sannolikt att det kommer att förbättra kvaliteten på arbetet.


I en fallstudie från OECD uppgav 63 % av de tillfrågade att de upplevt en förbättring av anställningskvaliteten på grund av mindre monotona arbetsuppgifter, större anställningstrygghet och ökad motivation. Men 60 % av de tillfrågade uppgav också att de var rädda för att förlora sina jobb på grund av AI under de kommande 10 åren.


Enligt rapporten har AI hittills lyckligtvis genererat en omorganisation av verksamheten snarare än att stryka arbeten inom organisationer. En förutsättning för detta är dock att medarbetarnas kunskaper breddas. Begreppet AI-kompetens har blivit etablerat och brist på AI-kompetens ses som ett hinder för AI-utvecklingen och anges därför som en riskfaktor för företaget.


Vad menas med AI-expertis? I den här artikeln används ordet som ett samlingsbegrepp för alla nödvändiga färdigheter och kompetenser. Den goda nyheten för många är att man inte behöver bli en hacker för att stärka sin egen AI-kompetens. Det är mycket viktigare att arbeta i en öppen organisation vars inlärningskultur gör personlig utveckling enkel.


AI-kompetenser kan delas in i följande två grupper:


1) Kompetenser som krävs för AI-utveckling. Dessa omfattar t.ex. programmering, big data, statistik, analys och visualisering.


2) Kompetenser som krävs för att använda AI-lösningar effektivt. Förutom grundläggande kunskaper om AI och IT handlar det t.ex. om analys, problemlösning, kreativitet, kommunikation, teamwork, projektledning och ledarskap.


För att säkerställa att arbetsgivare och arbetstagare kan hålla jämna steg med den snabba utvecklingen av AI och att en nödvändig omorganisation av verksamheten kan genomföras utan förlust av arbetstillfällen, bör företaget tidigt möjliggöra en inlärningskultur som främjar den individuella utvecklingen av AI-kompetens på ett effektivt och okomplicerat sätt. Intressant nog kan AI också vara till stor hjälp för detta ändamål!


Kerstin Knabenbauer, kermarok

Commentaires


bottom of page