IMG_7518.jpg

Per Thöresson

Sveriges ambassadör i Tyskland

SVERIGES AMBASSAD_BERLIN_RGB.png

Ambassadörens hälsning

Kommer en svensk medborgare till ett nytt land så söker den sig ofta till andra utlandssvenskar för att få information och goda råd. Så är det även för svenska företag.
När ett företag beslutar att ta steget in på en ny marknad gynnas satsningen alltid av att ha ett bra nätverk. I Tyskland finns ett särskilt starkt sådant nätverk: Team Schweden. Där ingår bl a Svenska Handelskammaren, Business Sweden och Sveriges ambassad i Berlin. Genom ett nära samarbete jobbar vi tillsammans för att främja svensk export i Tyskland. Företagens behov och önskemål förmedlas av Svenska Handelskammaren, regeringsstrategier förs vidare via ambassaden och Business Sweden värnar om de bilaterala kontakterna även med tyska företag. Vi arrangerar gemensamt större återkommande evenemang såsom det årliga Svenska Företagspriset i Tyskland som vi har delat ut sedan 2003.


Sverige är känt världen över för sin förmåga att samarbeta. En av anledningarna till att vi trots vår ringa storlek kan vara så framgångsrika är att svenskar är bra på kooperation.
För företag som kommer till Tyskland är Svenska Handelskammaren den naturliga plattformen för nya kooperationer. Här träffas ledarna för det svenska näringslivet i Tyskland, här samarbetar företagen på ett enkelt och effektivt sätt. Svenska företag i Tyskland har mycket gemensamt och delar ofta samma utmaningar. Att lösa dem tillsammans med andra svenska företag och skapa ännu bättre grogrund för svensk tillväxt på exportmarknaden Tyskland eftersträvar företagen som är medlemmar i Handelskammaren.


Tillsammans är vi teamet för Sverige och vi är ditt team. Sverige må vara ett litet land, men gemensamt skapar vi stora värden i näringslivet – anslut dig till en stark svensk Handelskammare i Tyskland och bli del av vårt team.