top of page
IMG_7518.jpg

Per Thöresson

Tidigare Sveriges ambassadör i Tyskland

SVERIGES AMBASSAD_BERLIN_RGB.png

Ambassadörens hälsning

Kommer en svensk medborgare till ett nytt land så söker den sig ofta till andra utlandssvenskar för att få information och goda råd. Så är det även för
svenska företag. När ett företag beslutar sig för att ta steget in på en ny marknad gynnas satsningen alltid av att ha ett bra nätverk. Det senaste året har inneburit en utmaning, inte minst för det tysk-svenska näringslivet. Vikten av starkt samarbete och nära kontakter har visat sig vara av särskilt stor betydelse. I Tyskland finns ett sådant starkt nätverk: Team Sweden. Där ingår bl a Svenska Handelskammaren, Business Sweden och Sveriges ambassad i
Berlin. Vi samarbetar nära för att främja svensk export i Tyskland. Företagens behov och önskemål förmedlas av Svenska Handelskammaren, regeringsstrategier förs vidare via ambassaden och Business Sweden värnar om de bilaterala kontakterna, även med tyska företag. Vi arrangerar
gemensamt större återkommande evenemang såsom det årliga Svenska Företagspriset i Tyskland, som vi har delat ut sedan 2003.

 

Sverige är känt världen över för sin förmåga att samarbeta, vilket också är en av anledningarna till att vi trots vår ringa storlek kan vara så framgångsrika. För företag som kommer till Tyskland är Svenska Handelskammaren den naturliga plattformen för nya samarbeten. Här träffas ledarna för det svenska näringslivet i Tyskland, här samarbetar företagen på ett enkelt och effektivt sätt. Svenska företag i Tyskland har mycket gemensamt och delar ofta
samma utmaningar. Medlemsföretagen i Handelskammaren eftersträvar alla att lösa dessa och samtidigt skapa en ännu bättre grogrund för svensk tillväxt på exportmarknaden Tyskland.

 

Sverige må vara ett litet land, men gemensamt skapar vi stora värden i näringslivet – anslut dig till Svenska Handelskammaren i Tyskland och bli del av vårt nätverk. Tillsammans utgör vi teamet för Sverige och nätverket för svenska intressen.

bottom of page