top of page
Schwedische Handelskammer Strahlen Lichtkegel
Sverige i Tyskland

Svenska Handelskammaren är sedan 1959 en dynamisk mötesplats för det svenska näringslivet i Tyskland. Som en viktig aktör för det aktiva, bilaterala handelsfrämjandet knyter nätverket samman företag och privatpersoner som har intresse att vidareutveckla de tysk-svenska näringslivsrelationerna. Kammaren är en icke-vinstdrivande förening som under 60 år har vuxit till att bli den viktigaste plattformen för svenska företag som vill etablera sig i Tyskland och i andra delar av den europeiska inre marknaden.

Svenska Handelskammaren är din första kontakt för en framtida etablering i Tyskland

I Tyskland kan du som svensk bli en del av en aktiv gemenskap. På Felleshus i Berlin har teamet kring ambassadör Per Thöresson åtagit sig att främja både handel och kultur. Läs ambassadörens hälsning här.

Här kan du också hitta "Team Sweden", en sammanslutning av svenska organisationer i Tyskland, som möts och planerar gemensamma aktiviteter. Läs mer här.

En gång om året samlas den svenska företagsvärlden i Tyskland för ett stort festligt evenemang, utdelningen av det Svenska Företagspriset. Du kan läsa mer om det här.

Tyskland och Sverige arbetar mycket nära strategiskt inom sex områden för att gemensamt främja viktiga tekniska innovationer. Mer om det här.

I Tyskland finns det ett stort antal svenska skolor, kyrkor, körer och föreningar. Du hittar en översikt här.

bottom of page