top of page
industry-611668_1920.jpg

Nordrhein-Westfalen

Coat_of_arms_of_North_Rhine-Westfalia_ed

Tysklands folkrikaste förbundsland och producent av hela 22 procent av Tysklands totala BNP.

Där näringslivet är som starkast: I Nordrhein-Westfalen bor runt 18 miljoner människor och är därmed den folkrikaste delstaten i Tyskland och det tredje största till ytan.

Här produceras 22 procent av hela Tysklands BNP av bland annat industriföretagen, som alltid varit väldigt viktiga för regionen. Av de 50 företag med högst omsättning i hela Tyskland har hela 20 sitt huvudsäte i Rhein-Ruhr-området. En betydande faktor för NRW:s ekonomiska styrka och internationella konkurrenskraft är dess geografiska läge. Här korsas nämligen två stora europeiska transportvägar: den nord-sydliga axeln mellan sydvästra England och norra Italien, med den väst-östliga axeln mellan Rotterdam och Östeuropa Även utländska företag trivs: Ingen annanstans i Tyskland investeras det så mycket som här. I Nordrhein-Westfalen utbildas också Tysklands bästa ingenjörer på RWTH-universitetet i Aachen. I delstatens huvudstad Düsseldorf finns Tysklands tredje största flygplats och i Duisburg befinner sig världens största inlandshamn.

Tal och fakta
  • Huvudstad: Düsseldorf

  • Befolkning: 17,9 miljoner

  • BNP: 793,8 miljarder euro (2023, Statista)

  • BNP per capita: 43 910 euro (2023, Statista)

  • Export till Sverige: 4 miljarder euro (Destatis 2021)

  • Import från Sverige: 3,9 miljarder euro (Destatis 2021)

  • över 3.700 svenskar bor i NRW (Destatis 2020)

nordrhein%20westphalen-rot_edited.jpg
worker-5736096_1920 (1).jpg

Runt 360 svenska företag finns representerade i Nordrhein-Westfalen som med sina 17,9 miljoner invånare är Tysklands folkrikaste förbundsland. Här har många svenska företag sina tyska huvudkontor. Bland dessa företag finns de industriella tungviktarna Atlas Copco, Sandvik och Volvo samt säkerhetsföretaget Securitas och IT-jätten Ericsson. Ingen annan delstat har så många svenska företag som NRW: Så mycket som en fjärdedel av de svenska företagen som finns i Tyskland har en adress i NRW. Fokus här ligger på grossist- och detaljhandel, som står för 20 procent av de svenska företagens verksamhet i NRW.

Med en yta på 34 100 kvadratkilometer är NRW det fjärde största förbundslandet i Tyskland. 30 av de 81 största tyska städerna ligger i förbundslandets starkt urbaniserade område. Meteropolregionen Rhein-Ruhr i mitten av delstaten är med runt 10 miljoner invånare ett av de 30 största storstadsområdena i världen och en central del av det mest tätbefolkade området i Europa. Den norra delen av storstadsområdet bildar det välkända Ruhrområdet med städer som Dortmund, Essen, Duisburg och Bochum. Områdets ekonomi startade i och med industrialiseringen samt kol- och stålindustrin under 1800-talet. Än idag präglas NRW:s ekonomiska struktur av klassisk industri, men industrilandskapet har kommit att bli mer mångsidigt med förstärkning av såväl teknologi som olika tjänster.

Fram till 1999 var Bonn säte för den tyska regeringen i Förbundsrepubliken Tyskland. Idag är Bonn istället förbundsregeringens andra säte och staden innehar flera nationella myndigheter och NGO:s. Som tyskt säte för FN är Bonn även hem åt flertalet FN-organisationer.


Av drygt 18 000 svenskar i Tyskland bor mer än 2800 i Nordrhein-Westfalen och här kan man som svensk enkelt komma i kontakt med andra svenskar. Tysk-svenska föreningen i Köln har över 200 medlemmar och Svenska föreningen i Düsseldorf över 600. Föreningen organiserar bland annat svensklektioner för svenska barn i den Svenska skolan. Dessutom organiserar Svenska Handelskammarens regionalgrupp Rhen-Ruhr regelbundet nätverksträffar på regional nivå för medlemmar och intressenter i Svenska Handelskammaren.

bottom of page