top of page

VD = Geschäftsführer?

Uppdaterat: 23 juni 2021


Christina Griebeler

I första upplagan av „Framgång i Tyskland“ redogjorde vi för de rättsliga ramarna som du kan dra nytta av för din etablering på den tyska marknaden. Förra året fokuserade vi på den digitala sidan av din verksamhet samt allmänt om data- och varumärkesskydd. Nedan kastar vi ljus på frågan vad det innebär att vara Geschäftsführer i ett tyskt GmbH – och därmed svarar vi även på frågan om ett uppdrag som Geschäftsführer kan jämföras med uppdraget som VD i ett svenskt AB.


Det finns en del skillnader mellan en svensk VD och en tysk Geschäftsführer. Den största skillnaden är att det är ett lagstadgat krav för ett GmbH att ha en Geschäftsführer medan privata aktiebolag inte behöver ha en VD. En tysk Geschäftsführer företräder bolaget i alla ärenden, liksom styrelsen i ett aktiebolag, medan VD:n ”bara” sköter den löpande förvaltningen. Lagen föreskriver visserligen att bolagsstämman ansvarar för vissa ärenden såsom fastställande av årsbokslut, tillsättande och avsättande av Geschäftsführer med mera, och i förhållande till bolaget är en Geschäftsführer bunden att agera inom de ramarna som t.ex. bolagsordningen eller Geschäftsführer-arbetsordningen bestämmer, men det är inte möjligt att begränsa en Geschäftsführers befogenhet att företräda GmbH:et på ett sätt som gör sådan begränsning bindande i förhållande till tredje part.


Ännu en stor skillnad mellan VD och Geschäftsführer är att det kan finnas flera Geschäftsführer i ett GmbH, och i större bolag är det vanligt med flera Geschäftsführer som svarar för olika ledningsuppgifter. Även om lagen utgår ifrån att alla Geschäftsführer gemensamt företräder bolaget är det vanligt att bolagsordningen bestämmer om rätten att ensamt företräda bolaget. En Geschäftsführer bär ett omfattande personligt ansvar, civilrättsligt och straffrättsligt, både i förhållande till bolaget och bolagsmännen samt gentemot tredje part såsom kunder, leverantörer och myndigheter. Ska ni utse en Geschäftsführer till ert GmbH är ni välkomna med era frågor. Vårt erfarna team med specialistexpertis inom svenskt-tyskt affärsliv hjälper er att bemästra de rättsliga utmaningarna i Tyskland. Kontakta oss!


Christina Griebeler, Rechsanwältin & Advokat, kallan

Comments


bottom of page