top of page
water-3338182_1920.jpg

Schleswig-Holstein

DEU_Schleswig-Holstein_COA.svg.png

Närmast till Skandinavien: Schleswig-Holsteins kust lockar både turister transportföretag.

Sjöfartshandel, rederi och vindkraft är drivande faktorer i Schleswig-Holsteins ekonomi, men även fiske och jordbruk är av stor betydelse. Turismen har här en större betydelse än i de flesta andra tyska delstater: 2019 var 161 500 personer verksamma inom turistnäringen som totalt omsatte 7,9 miljarder euro. I Schleswig-Holstein spenderar besökare runt 800 miljoner euro per år på hotell och andra semesterboenden, och bland dessa är svenskar och danskar de vanligaste kunderna.

Tal och fakta
  • Huvudstad: Kiel

  • Befolkning: 2,9 miljoner

  • BNP: 112,8 miljarder euro (Statista, 2023)

  • BNP per capita 38 274 euro (Statista, 2023)

  • Export till Sverige: 645 miljoner euro (Destatis 2021)

  • Import från Sverige: 1,57 miljarder euro (Destatis 2021)

  • över 1.100 svenskar bor i Schleswig-Holstein (Destatis 2020)

schleswig-rot_edited.jpg
StenaLine

© Stena Line

Schleswig-Holstein har med slagorden "det verkliga Norden" etablerat sig som den naturliga porten till Tyskland för skandinaver. Delstaten ligger mellan två hav, Östersjön och Atlanten, och angränsar till Danmark och därmed Skandinavien. Huvudstad och största stad är Kiel. Andra storstäder är Lübeck, Flensburg och Neumünster. Omkring 2,9 miljoner människor bor i Schleswig-Holstein. 1.100 av dessa är svenskar, vilket är ett relativt stort antal jämfört med övriga förbundsländer. Det tysk-svenska sällskapet i Kiel har runt 80 medlemmar och arrangerar regelbundet kulturella och traditionella evenemang. Här finns också caféet "Alter Schwede", där Patrik Gustafsson serverar delikatesser från det nordiska köket i en svensk atmosfär.

Svenskarna älskar Schleswig-Holstein. Kanske är det stora antalet svenskar också anledningen till att det
i Schleswig-Holstein finns två aktiva svenska konsulat: ett i Kiel, lett av Dr. Glenny Holdhof, och ett i Lübeck, lett av Vivian Paesler. Den gamla Hansastaden Lübeck har en speciell betydelse för Skandinavien och 2015 stod svenskarna för över 84 000 övernattningar. Emellertid väljer svenska företag dock inte särskilt ofta Schleswig-Holstein som sitt tyska säte, trots delstatens mycket gynnsamma geografiska placering. Det närliggande Hamburg har en starkare dragningskraft.

Flera olika branscher finns representerade i Schleswig-Holstein. Med cirka 960 anställda vid fabriken i Elmshorn är Autoliv, den svensk-amerikanska tillverkaren av bilsäkerhetsteknik, en tungviktare. Stena Line GmbH & Co. KG har sitt huvudkontor i Rostock, men har fortfarande kontor även i Kiel. Antalet gäster ombord på färjorna ökar stadigt och 2018 noterades en beläggning på 405 000 gäster. Godsvolymen följer samma positiva utveckling och Stena Germanica gjordes 2015 om till världens första metanoldrivna färja.

I Schleswig-Holstein finns också Volvo Penta, världsledande levererantör av fritidsbåtar, arbetsbåtar och fartyg för kommersiellt bruk. Företaget har sitt huvudkontor vid Waterkant i Kiel. Ett annat betydande svenskt företag som är verksamt i Schleswig-Holstein är DeLaval, också världsledande, men inom mejeriindustrin. DeLaval är en del av Tetra Laval, tillsammans med Tetra Pak och Sidel Grupp. I Glinde organiserar koncernen genom Alfa Laval all försäljnings- och serviceaktivitet i Tyskland, Schweiz och Österrike. 

bottom of page