Thueringen Erfurt

Thüringen

coat-of-arms-526971_1920.png

I Tysklands mitt: en viktig knutpunkt med mycket natur.

Med sitt centrala läge präglas Thüringens profil av den starka och välutbyggda infrastrukturen. Sedan Tysklands återförening har infrastrukturen i Thüringen varit föremål för miljardinvesteringar och idag löper 1500 km järnvägsspår genom bundeslandet.

Thüringen är också hem åt flera viktiga universitet, som universiteten i Weimar och Jena.

Tal och fakta

  • Huvudstad: Erfurt

  • Befolkning: 2,1 miljoner

  • BNP: 61,53 miljarder euro (2020)

  • BNP per capita: 28 953 euro (2020)

  • Export till Sverige: 192 miljoner euro (Destatis 2020)

  • Import från Sverige: 172 miljoner euro (Destatis 2020)

  • Största städer: Erfurt 214 000, Jena 111 300, Gera 93 100, Weimar 65 200

  • 80 svenskar bor i Thüringen (Destatis 2020)

th%C3%BCring-rot_edited.jpg
Industrie

Thüringen har under mycket lång tid varit ett centrum för tysk kultur, politik och ekonomi: Martin Luther studerade här innan han startade reformationen i Wittenberg. Andra välkända tyska profiler som varit verksamma i Thüringen är Bach och Goethe. Det var även i Thüringen som Weimar-konstitutionen, Tysklands första demokratiska konstitution, skrevs.

 

Genom sitt geografiska läge i Tysklands mitt spelar Thüringen en viktig roll i den tyska ekonomin. Efter den tyska återföreningen fick förbundslandet först uppleva en period av ekonomisk nedgång, men sedan den ekonomiska bottennoteringen 2005 har Thüringen upplevt en imponerande tillväxt.

Utrikeshandeln i Thüringen har visat sig vara extremt robust: exporten till Sverige ökar stadigt och uppnåde 2020 ett värde av cirka 192 miljoner – en ökning med 8,5 procent sedan året innan. Det finns för närvarande mer än 200 företag i Thüringen med stabila handelsförbindelser till Sverige. De viktigaste exportvarorna är chassi, karosseri, bilmotorer, plastprodukter, järn, plåt och metallvaror och gummivaror. De viktigaste importvarorna från Sverige är papper, kartong, plåt av järn eller stål, maskiner och metaller. Även importen av svenska produkter till Thüringen har ökat och 2020 importerade delstaten varor från Sverige till ett värde av 172 miljoner euro. 

 

Flera svenska investerare har bosatt sig i Thüringen och totalt skapat cirka 3500 jobb. Det svenska kapitalföretaget Kinnevik är den största aktieägaren från Zalando Logistics SE & Co. KG och har 2800 anställda i Erfurt. Andra viktiga aktörer är IKEA Erfurt med 300 anställda och Sandvik Tooling Germany GmbH i Schmalkalden med 250 anställda.

 

Sverige har ett konsulat i Erfurt där Professor Gerald Grusser är svensk honorärkonsul. Konsulatet spelar en betydande roll i främjandet av de ekonomiska relationerna mellan företag i Sverige och Thüringen, bland annat genom att organisera landsdagsdagar. Man arbetar också med att förmedla svensk kultur i samarbete med den svenska ambassaden genom utställningar, midsommar- och Lucia-firande och andra kulturella höjdpunkter arrangeras årligen på plats i Thüringen.

Thüringens natur liknar på många sätt den svenska. Skogar täcker 32 procent av landets yta och topografin består av en blandning av dalar, berg och floder. Thüringen präglas av sitt traditionella jordbruk: mer än hälften av delstatens yta nyttjas för detta ändamål. Skogsbruket och jordbruket utgör tillsammans en så stor del av sysselsättningen att förbundslandet kallas för "Tysklands gröna hjärta".