top of page

Etablering i Tyskland – skatt och redovisning rätt från början

Uppdaterat: 31 maj 2021


Du har noggrant studerat den tyska marknaden, tagit beslut och grundat ett dotterbolag eller en filial som precis registrerats hos det tyska bolagsverket. Nu vill du starta verksamheten! Men nu är det också hög tid att sätta igång med skatteregistreringen och bokföringen.

Du behöver ett skattenummer för att kunna fakturera till kunder. Om du

inte har en Geschäftsführer (VD) som bor i Tyskland kan det även vara två olika skattemyndigheter som är ansvariga för moms och företagsskatt. Dessutom behöver du ett momsidentifikationsnummer

för affärer med EU-länder, först och främst moderbolaget i Sverige. Och ofta tillkommer registrering hos staden och andra myndigheter. Om du har anställda i Tyskland måste bolaget även registreras som arbetsgivare. Allt detta kan ta flera veckor, därför är det viktigt att skicka ansökan till myndigheterna så tidigt som möjligt. Du bör också fundera på hur du organiserar din bokföring, årsredovisning och deklarationer i Tyskland. Bokföringen kan även göras på svenska, men det rekommenderas att göra den på engelska; om du vill göra det i Sverige behöver du tillstånd av de tyska skattemyndigheterna. Årsbokslutet består av balansräkning och resultaträkning enligt tysk redovisningslag och måste vara på tyska. I början (beroende på bolagets storlek) behöver du inga notor och inte heller revision. Månatliga momsdeklarationer och eventuella periodiska sammanställningar såväl som årsdeklarationer för moms, bolagsskatt och handelsskatt samt elektronisk skattebalansräkning är nödvändiga för både dotterbolag och filialer. Precis som i Sverige gäller ”armlängdsprincipen” i Tyskland för transaktioner mellan koncernbolag och med filialer. Men reglerna för internprisdokumentation är särskilt strikta och formella i Tyskland. Det är därför mycket viktigt att redan från början ingå ett skriftligt avtal för alla transaktioner och skapa rätt dokumentation. Tysk skattelagstiftning anses vara komplicerad men i själva verket är den inte mer komplicerad än den svenska skattelagstiftningen – allt du behöver är rätt stöd. Vi är skattekonsulter som förstår dina frågor ur ett svenskt-tyskt perspektiv och kan hjälpa dig med alla redovisnings- och skattefrågor.

Comments


bottom of page