top of page

Vilken betydelse har Europavalet?


Margret Dotter

I en tid full av utmaningar står Europa inför den viktiga uppgiften att förbli enat och handlingskraftigt. Valet till Europaparlamentet 2024 är avgörande eftersom det kommer att avgöra om Europa bevarar sin demokratiska och konstitutionella tradition eller om nationalister får inflytande. Är Europaparlamentets sammansättning viktig för detta? Ja, absolut! Som den europeiska lagstiftaren, tillsammans med ministerrådet, har parlamentet en direkt inverkan på EU-medborgarnas vardagsliv! Det beslutar om EU:s budget, väljer Europeiska kommissionen och beslutar om EU-medlemskap och frihandelsavtal med tredje land. Vad som behövs nu är en stark europeisk sammanhållning, en stark EU-röst som en del av lösandet av globala konflikter som klimatförändringar, kampen mot krig och terror och global migration. Europa måste hävda en självständig position vid sidan av de globala systemkonkurrenterna Kina och Ryssland. Det amerikanska presidentvalet kommer att visa ifall USA kan räknas som en allierad.


Vi får inte heller bortse från den betydelse som valet till Europaparlamentet har för de tysk-svenska relationerna inom näringsliv, politik, konst och kultur. De beslut som fattas i Strasbourg och Bryssel formar vår vardag, påverkar vår ekonomi och formar vårt kulturlandskap. Att välja Europaparlamentariker som är för en fördjupning av den europeiska inre marknaden kan också öka den bilaterala handeln och undanröja handelshinder. På samma sätt kan valda parlamentariker stödja den kulturella mångfalden i Tyskland och Sverige och främja konstnärligt utbyte. Sist men inte minst kan parlamentarikerna driva på åtgärder för jämställdhet i arbetslivet och främja program för ungdomars politiska deltagande.


VIKTIGT: För att din röst ska räknas i EU-valet är det viktigt att du är registrerad i kommunens röstlängd. Svenska medborgare kan rösta i Tyskland eller Sverige. Den som redan har röstat i Tyskland i EU-valet 2019 blir automatiskt upptagen i den tyska röstlängden i sin hemkommun. Den som ännu inte har röstat i Tyskland måste senast den 19 maj 2024 anmäla sig till röstlängden i sin hemkommun. Svenska medborgare som vill rösta i Sverige men inte är folkbokförda där kan anmäla sig till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valet. Det finns en blankett "Ny adress/röstlängd för utvandrad" på Skatteverkets webbplats.


Nu är det upp till var och en av oss att forma frihetens framtid i EU. Europa är vår framtid och vi måste se till att de pro-europeiska, demokratiska krafterna får övertaget!


Margret Dotter, Viking Communication Intercultural Training

Comments


bottom of page